Externe communicatie versterkt de band met uw relaties

Skipr-slide3-new-new1

EXTERNE COMMUNICATIE: Springer

EC-Rijks
effect-groot1
docs-groot
EC-Greenzine

Meer zien?
Bekijk al onze
externe middelen

 

 

Ga naar ons portfolio >

Externe communicatie
in eenvoudige stappen

 • Formuleren
 • Selecteren en analyseren
 • Visualiseren
 • Presenteren
Lees ons hele stappenplan >

Continu contact met
de doelgroep via:

 • Relatiemagazines
 • Brochures
 • Online platform
 • Inspiratieboekjes
Bekijk hier de case van RTL >

Externe communicatie:
van advies tot animatie

 • Storytelling
 • Voice-overs
 • Infographics
 • Print & Online
Download onze dienstenkaart >
Superman

Visie op externe communicatie

Effectieve communicatie versterkt de band met uw relaties, zorgt voor loyaliteit, vergroot het vertrouwen in uw merk en draagt bij aan de omzet. Goede externe communicatie is geen kostenpost, maar levert geld op.

RedactiePartners ontwikkelt en produceert custom made externe communicatiemiddelen en schrijft graag uw externe communicatieplan. Dat vindt u terug in hoe we werken, denken en doen.

Externe communicatie vanuit een extern communicatieplan:

 1. Denk niet vanuit uw product, maar vanuit de doelgroep
 2. Pas het middel aan op de mediaconsumptie van de doelgroep
 3. Wees oplossingsgericht: neem knelpunten en problemen serieus
 4. Ga voor kwaliteit. Liever minder en goed dan veel en matig
 5. Vertaal informatie naar eenvoudig behapbare content
 6. Ga de dialoog aan. Probeer niet te zenden, maar te ontvangen
Externe-communicatie-totaal-new

Communicatiedoelen stellen

Om optimaal rendement te halen uit uw communicatie is het wenselijk vooraf doelen te stellen. RedactiePartners richt zich daarbij altijd op het verbeteren van drie hoofdonderwerpen:

Kennis – Vergroten van kennis over het bedrijf, de diensten en de producten

Houding – Veranderen van de attitude over het merk en het bedrijf. De organisatie zien als logische partner

Gedrag – Afnemen van meer producten en diensten, bijdragen aan de omzet. De drempel verlagen om contact op te nemen.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op >